Cây Hoa Ngũ Sắc – Cây Trâm Ổi

Loài cây hoa ngũ sắc là cây hoa bụi trang trí sân vườn. Cây ra hoa rất sai và và cho hoa nở quanh năm. 

Tên gọi khác: Cây trâm ổi, cây Ngũ Sắc, cây Hoa Ngũ Sắc,

Nguồn gốc xuất xứ: Từ Trung Mỹ. 

Tên khoa học của cây hoa ngũ sắc là Lantana Camara, thuộc học Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). 

error: Content is protected !!