Cây Hoa Mua Úc Cổ Thụ, Hoa Sim Úc Giống

Cây Hoa Mua Úc là giống cây thuộc họ Mong, hoa bao gồm 5 cánh và nở quanh năm.

Tên gọi khác: Cây Mong Úc, Cây Sim Úc

Phân bổ: Khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc…

 

 

 

error: Content is protected !!