Tường vi trắng – Tường vi huyết long hoa trắng – Tường vi hoa trắng lá đỏ

Tường vi trắng có 2 loại là tường vi hoa trắng lá xanh và tường vi huyết long hoa trắng có lá đỏ tím. Tường vi trắng rất dễ trồng và chăm sóc. Cây thích hợp nhiều loại đất đai và khí hậu. Càng nắng tường vi càng cho nhiều hoa.

error: Content is protected !!